Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 16. maaliskuuta 2017 - Strasbourg

3.2. Ukrainalaiset poliittiset vangit Venäjällä ja Krimin tilanne
CRE

Päätöslauselmaesitykset B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

°
° ° °

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi tätä keskustelua seuraamaan viralliselle lehterille saapuneen Ukrainan parlamentin jäsenten ryhmän.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius ja Tunne Kelam esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Dariusz Rosati PPE-ryhmän puolesta, Marju Lauristin S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta ja Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marcus Pretzell ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Anna Maria Corazza Bildt, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic ja Jean-Luc Schaffhauser, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina ja Eduard Kukan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică ja José Inácio Faria.

Julian King (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.3.2017, kohta 6.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö