Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 16. marts - Strasbūra

3.2. Ukrainas politieslodzītie Krievijā un stāvoklis Krimā
CRE

Rezolūciju priekšlikumi B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP)).

°
° ° °

Šo debašu sakarībā sēdes vadītāja Parlamenta vārdā sveica Ukrainas parlamenta deputātu delegāciju, kas bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius un Tunne Kelamiepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Dariusz Rosati PPE grupas vārdā, Marju Lauristin S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Urmas Paet ALDE grupas vārdā un Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Marcus Pretzell ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Anna Maria Corazza Bildt, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic un Jean-Luc Schaffhauser, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina un Eduard Kukan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică un José Inácio Faria.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā uzstājās Julian King (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.3.2017. protokola 6.2. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika