Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 16 maart 2017 - Straatsburg

3.2. Oekraïense politieke gevangenen in Rusland en de situatie op de Krim
CRE

Ontwerpresoluties B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

°
° ° °

Ter gelegenheid van dit debat verwelkomt de Voorzitter namens het Parlement een groep van Oekraïense parlementsleden, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius en Tunne Kelam lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Dariusz Rosati, namens de PPE-Fractie, Marju Lauristin, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie, en Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Marcus Pretzell, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Anna Maria Corazza Bildt, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic en Jean-Luc Schaffhauser, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina en Eduard Kukan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică en José Inácio Faria.

Het woord wordt gevoerd door Julian King (lid van de Commissie), namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.2 van de notulen van 16.3.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid