Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 16 marca 2017 r. - Strasburg

3.2. Ukraińscy więźniowie polityczni w Rosji oraz sytuacja na Krymie
CRE

Projekty rezolucji B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

°
° ° °

Z okazji tej debaty Przewodnicząca powitała w imieniu Parlamentu grupę posłów do parlamentu Ukrainy, którzy zasiedli na oficjalnej trybunie.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius i Tunne Kelam przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Dariusz Rosati w imieniu grupy PPE, Marju Lauristin w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Urmas Paet w imieniu grupy ALDE, i Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Marcus Pretzell w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Annę Marię Corazzę Bildt, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic i Jean-Luc Schaffhauser, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaelę Šojdrovą, Jaromír Štětina i Eduard Kukan.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică i José Inácio Faria.

Głos zabrał Julian King (członek Komisji), w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.2 protokołu z dnia 16.3.2017.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności