Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 16 martie 2017 - Strasbourg

3.2. Prizonierii politici ucraineni din Rusia și situația din Crimeea
CRE

Propuneri de rezoluții B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

°
° ° °

Cu ocazia acestei dezbateri, Președinta a urat bun-venit, în numele Parlamentului, unor deputați din Parlamentul Ucrainei, care au luat loc în tribuna oficială.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius și Tunne Kelam au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Dariusz Rosati, în numele Grupului PPE, Marju Lauristin, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Urmas Paet, în numele Grupului ALDE, și Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Marcus Pretzell, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Anna Maria Corazza Bildt, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic și Jean-Luc Schaffhauser, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina și Eduard Kukan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică și José Inácio Faria.

A intervenit Julian King (membru al Comisiei), în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.2 al PV din 16.3.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate