Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. marca 2017 - Štrasburg

3.2. Ukrajinskí politickí väzni v Rusku a situácia na Kryme
CRE

Návrhy uznesenia B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

°
° ° °

V súvislosti s touto rozpravou predsedajúca privítala v mene Parlamentu skupinu členov ukrajinského parlamentu, ktorí boli usadení na čestnej galérii.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius a Tunne Kelam uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Dariusz Rosati v mene skupiny PPE, Marju Lauristin v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Urmas Paet v mene skupiny ALDE a Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Marcus Pretzell v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Anna Maria Corazza Bildt, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic a Jean-Luc Schaffhauser, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina a Eduard Kukan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică a José Inácio Faria.

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie), v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.2 zápisnice zo dňa 16.3.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia