Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 16. března 2017 - Štrasburk

3.3. Filipíny, případ senátorky Leily M. De Lima
CRE

Návrhy usnesení B8-0193/2017B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

Anders Primdahl Vistisen, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová a Tomáš Zdechovský uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Krzysztof Hetman za skupinu PPE, David Martin za skupinu S&D, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, a Marc Tarabella.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Seán Kelly, Jonathan Arnott a Maria Grapini.

Vystoupil Julian King (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 16.3.2017.

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 11:35, pokračovalo v 12:00.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí