Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 16. märts 2017 - Strasbourg

3.3. Filipiinid, senaator Leila M. De Lima juhtum
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B8-0193/2017B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

Anders Primdahl Vistisen, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová ja Tomáš Zdechovský tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Krzysztof Hetman fraktsiooni PPE nimel, David Martin fraktsiooni S&D nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel ja Marc Tarabella.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Seán Kelly, Jonathan Arnott ja Maria Grapini.

Sõna võttis Julian King (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.3.2017 protokollipunkt 6.3.

(Istung katkestati kell 11.35 ja jätkus kell 12.00.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika