Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 16. maaliskuuta 2017 - Strasbourg

3.3. Filippiinit ja senaattori Leila M. De Liman tapaus
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B8-0193/2017B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

Anders Primdahl Vistisen, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová ja Tomáš Zdechovský esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Krzysztof Hetman PPE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta ja Marc Tarabella.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Seán Kelly, Jonathan Arnott ja Maria Grapini.

Julian King (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.3.2017, kohta 6.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.35 ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö