Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 16 maart 2017 - Straatsburg

3.3. Filipijnen, de zaak van senator Leila M. De Lima
CRE

Ontwerpresoluties B8-0193/2017B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

Anders Primdahl Vistisen, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová en Tomáš Zdechovský lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Krzysztof Hetman, namens de PPE-Fractie, David Martin, namens de S&D-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, en Marc Tarabella.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Seán Kelly, Jonathan Arnott en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Julian King (lid van de Commissie), namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 16.3.2017.

(De vergadering wordt om 11.35 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid