Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 16 marca 2017 r. - Strasburg

3.3. Filipiny, sprawa senator Leili M. De Limy
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B8-0193/2017B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

Anders Primdahl Vistisen, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová i Tomáš Zdechovský przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Krzysztof Hetman w imieniu grupy PPE, David Martin w imieniu grupy S&D, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, i Marc Tarabella.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Seán Kelly, Jonathan Arnott i Maria Grapini.

Głos zabrał Julian King (członek Komisji), w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 16.3.2017.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.35 i wznowione o godz. 12.00.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności