Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. marca 2017 - Štrasburg

3.3. Filipíny, prípad senátorky Leily M. De Limovej
CRE

Návrhy uznesenia B8-0193/2017B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

Anders Primdahl Vistisen, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová a Tomáš Zdechovský uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Krzysztof Hetman v mene skupiny PPE, David Martin v mene skupiny S&D, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD a Marc Tarabella.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Seán Kelly, Jonathan Arnott a Maria Grapini.

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie), v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 16.3.2017.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.35 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia