Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 16 mars 2017 - Strasbourg

3.3. Filippinerna, fallet med senator Leila M. De Lima
CRE

Resolutionsförslag B8-0193/2017B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

Anders Primdahl Vistisen, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová och Tomáš Zdechovský redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Krzysztof Hetman för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, och Marc Tarabella.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Seán Kelly, Jonathan Arnott och Maria Grapini.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 16.3.2017.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.35 och återupptogs kl. 12.00.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy