Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 16. března 2017 - Štrasburk

3. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 15.3.2017.)


3.1. Zimbabwe, případ pastora Evana Mawarireho

Návrhy usnesení B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

Geoffrey Van Orden, Soraya Post a Lola Sánchez Caldentey uvedli návrhy usneseníB8-0191/2017, B8-0194/2017 a B8-0196/2017.

Vystoupili: Luke Ming Flanagan s procesní námitkou a Geoffrey Van Orden k tomuto vystoupení.

Pavel Telička a Bogdan Brunon Wenta uvedli návrhy usneseníB8-0200/2017 a B8-0224/2017.

Vystoupili: Jiří Pospíšil za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Jonathan Arnott a Dominique Bilde.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Cristian Dan Preda, Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupil Julian King (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.1 zápisu ze dne 16.3.2017.


3.2. Ukrajinští političtí vězni v Rusku a situace na Krymu

Návrhy usnesení B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

°
° ° °

Předsedající u příležitosti konání této rozpravy přivítala skupinu poslanců ukrajinského parlamentu, kteří usedli na vyhrazená místa na galerii pro hosty.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius a Tunne Kelam uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Dariusz Rosati za skupinu PPE, Marju Lauristin za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Urmas Paet za skupinu ALDE, a Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Marcus Pretzell za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Anna Maria Corazza Bildt, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic a Jean-Luc Schaffhauser, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina a Eduard Kukan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică a José Inácio Faria.

Vystoupil Julian King (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.2 zápisu ze dne 16.3.2017.


3.3. Filipíny, případ senátorky Leily M. De Lima

Návrhy usnesení B8-0193/2017B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

Anders Primdahl Vistisen, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová a Tomáš Zdechovský uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Krzysztof Hetman za skupinu PPE, David Martin za skupinu S&D, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, a Marc Tarabella.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Seán Kelly, Jonathan Arnott a Maria Grapini.

Vystoupil Julian King (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 16.3.2017.

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 11:35, pokračovalo v 12:00.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí