Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 16. marts 2017 - Strasbourg

3. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 15.3.2017).


3.1. Zimbabwe, sagen om pastor Evan Mawarire

Forslag til beslutning B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

Geoffrey Van Orden, Soraya Post og Lola Sánchez Caldentey forelagde beslutningsforslagB8-0191/2017, B8-0194/2017 og B8-0196/2017.

Talere: Luke Ming Flanagan, med et indlæg til forretningsordenen, og Geoffrey Van Orden om denne afbrydelse.

Pavel Telička og Bogdan Brunon Wenta forelagde beslutningsforslagB8-0200/2017 og B8-0224/2017.

Talere: Jiří Pospíšil for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Jonathan Arnott og Dominique Bilde.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Cristian Dan Preda, Nicola Caputo og Notis Marias.

Indlæg af Julian King (medlem af Kommissionen), for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.1 i protokollen af 16.3.2017.


3.2. Ukrainske politiske fanger i Rusland og situationen på Krim

Forslag til beslutning B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

°
° ° °

I anledning af denne debat ønskede formanden på Parlamentets vegne en gruppe af medlemmer af Ukraines parlament, som havde taget plads i den officielle tilhørerloge, velkommen.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius og Tunne Kelam forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Dariusz Rosati for PPE-Gruppen, Marju Lauristin for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Urmas Paet for ALDE-Gruppen, og Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Marcus Pretzell for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Anna Maria Corazza Bildt, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic og Jean-Luc Schaffhauser, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina og Eduard Kukan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică og José Inácio Faria.

Indlæg af Julian King (medlem af Kommissionen), for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.2 i protokollen af 16.3.2017.


3.3. Filippinerne, sagen om senator Leila M. De Lima

Forslag til beslutning B8-0193/2017B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

Anders Primdahl Vistisen, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová og Tomáš Zdechovský forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Krzysztof Hetman for PPE-Gruppen, David Martin for S&D-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, og Marc Tarabella.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Seán Kelly, Jonathan Arnott og Maria Grapini.

Indlæg af Julian King (medlem af Kommissionen), for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.3 i protokollen af 16.3.2017.

(Mødet udsat kl. 11.35 og genoptaget kl. 12.00)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik