Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 16 marca 2017 r. - Strasburg

3. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują wpkt 2 protokołu z dnia 15.3.2017)


3.1. Zimbabwe, sprawa pastora Evana Mawarire

Projekty rezolucji B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

Geoffrey Van Orden, Soraya Post i Lola Sánchez Caldentey przedstawili projekty rezolucji B8-0191/2017, B8-0194/2017 i B8-0196/2017.

Głos zabrali: Luke Ming Flanagan z wnioskiem proceduralnym i Geoffrey Van Orden w sprawie tego wystąpienia.

Pavel Telička i Bogdan Brunon Wenta przedstawili projekty rezolucji B8-0200/2017 i B8-0224/2017.

Głos zabrali: Jiří Pospíšil w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Jonathan Arnott i Dominique Bilde.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Cristian Dan Preda, Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrał Julian King (członek Komisji), w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.1 protokołu z dnia 16.3.2017.


3.2. Ukraińscy więźniowie polityczni w Rosji oraz sytuacja na Krymie

Projekty rezolucji B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

°
° ° °

Z okazji tej debaty Przewodnicząca powitała w imieniu Parlamentu grupę posłów do parlamentu Ukrainy, którzy zasiedli na oficjalnej trybunie.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius i Tunne Kelam przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Dariusz Rosati w imieniu grupy PPE, Marju Lauristin w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Urmas Paet w imieniu grupy ALDE, i Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Marcus Pretzell w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Annę Marię Corazzę Bildt, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic i Jean-Luc Schaffhauser, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaelę Šojdrovą, Jaromír Štětina i Eduard Kukan.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică i José Inácio Faria.

Głos zabrał Julian King (członek Komisji), w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.2 protokołu z dnia 16.3.2017.


3.3. Filipiny, sprawa senator Leili M. De Limy

Projekty rezolucji B8-0193/2017B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

Anders Primdahl Vistisen, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová i Tomáš Zdechovský przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Krzysztof Hetman w imieniu grupy PPE, David Martin w imieniu grupy S&D, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, i Marc Tarabella.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Seán Kelly, Jonathan Arnott i Maria Grapini.

Głos zabrał Julian King (członek Komisji), w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 16.3.2017.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.35 i wznowione o godz. 12.00.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności