Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. marca 2017 - Štrasburg

3. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 15.3.2017 .)


3.1. Zimbabwe, prípad pastora Evana Mawarireho

Návrhy uznesenia B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

Geoffrey Van Orden, Soraya Post a Lola Sánchez Caldentey uviedli návrhy uznesení B8-0191/2017, B8-0194/2017 a B8-0196/2017.

Vystúpili títo poslanci: Luke Ming Flanagan s procedurálnou námietkou a Geoffrey Van Orden k tomuto prerušeniu.

Pavel Telička a Bogdan Brunon Wenta uviedli návrhy uznesení B8-0200/2017 a B8-0224/2017.

Vystúpili títo poslanci: Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Jonathan Arnott a Dominique Bilde.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cristian Dan Preda, Nicola Caputo a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie), v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.1 zápisnice zo dňa 16.3.2017.


3.2. Ukrajinskí politickí väzni v Rusku a situácia na Kryme

Návrhy uznesenia B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

°
° ° °

V súvislosti s touto rozpravou predsedajúca privítala v mene Parlamentu skupinu členov ukrajinského parlamentu, ktorí boli usadení na čestnej galérii.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius a Tunne Kelam uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Dariusz Rosati v mene skupiny PPE, Marju Lauristin v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Urmas Paet v mene skupiny ALDE a Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Marcus Pretzell v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Anna Maria Corazza Bildt, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic a Jean-Luc Schaffhauser, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina a Eduard Kukan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică a José Inácio Faria.

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie), v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.2 zápisnice zo dňa 16.3.2017.


3.3. Filipíny, prípad senátorky Leily M. De Limovej

Návrhy uznesenia B8-0193/2017B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

Anders Primdahl Vistisen, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová a Tomáš Zdechovský uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Krzysztof Hetman v mene skupiny PPE, David Martin v mene skupiny S&D, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD a Marc Tarabella.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Seán Kelly, Jonathan Arnott a Maria Grapini.

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie), v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 16.3.2017.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.35 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia