Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 16. marec 2017 - Strasbourg

3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 15.3.2017)


3.1. Zimbabve, primer pastorja Evana Mawarireja

predlogi resolucij B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

Geoffrey Van Orden, Soraya Post in Lola Sánchez Caldentey so predstavili predloge resolucijB8-0191/2017, B8-0194/2017 in B8-0196/2017.

Govorila sta Luke Ming Flanagan, ki je postavil vprašanje o pravilnosti postopka, in Geoffrey Van Orden o tej prekinitvi.

Pavel Telička in Bogdan Brunon Wenta sta predstavila predloge resolucijB8-0200/2017 et B8-0224/2017.

Govorili so Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Jonathan Arnott in Dominique Bilde.

Po postopku "catch the eye" so govorili Cristian Dan Preda, Nicola Caputo in Notis Marias.

Govoril je Julian King (član Komisije), v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.1 zapisnika z dne 16.3.2017.


3.2. Ukrajinski politični zaporniki v Rusiji in razmere na Krimu

predlogi resolucij B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

°
° ° °

Med današnjo razpravo je predsedujoča izrekla dobrodošlico v imenu Evropskega parlamenta skupini poslancev ukrajinskega parlamenta, ki so sejo spremljali na častni galeriji.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius in Tunne Kelam so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Dariusz Rosati v imenu skupine PPE, Marju Lauristin v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Urmas Paet v imenu skupine ALDE, in Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Marcus Pretzell v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Anna Maria Corazza Bildt, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic in Jean-Luc Schaffhauser, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina in Eduard Kukan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică in José Inácio Faria.

Govoril je Julian King (član Komisije), v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.2 zapisnika z dne 16.3.2017.


3.3. Filipini, primer senatorke Leile M. de Lima

predlogi resolucij B8-0193/2017B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

Anders Primdahl Vistisen, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová in Tomáš Zdechovský so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Krzysztof Hetman v imenu skupine PPE, David Martin v imenu skupine S&D, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, in Marc Tarabella.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Seán Kelly, Jonathan Arnott in Maria Grapini.

Govoril je Julian King (član Komisije), v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.3 zapisnika z dne 16.3.2017.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.35, se je nadaljevala ob 12.00.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov