Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 16. marts 2017 - Strasbourg

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

5. Meddelelse fra formanden
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Talere: António Marinho e Pinto, for at minde om 39-årsdagen for bortførelsen af den italienske politiker Aldo Moro, der blev dræbt af De Røde Brigader den 9. maj 1978, og Olaf Stuger, for at rette opmærksomheden mod den tyrkiske udenrigsministers udtalelser om resultatet af parlamentsvalget i Nederlandene (formanden noterede sig dette).

°
° ° °

Formanden meddelte, at Formandskonferencen havde godkendt anmodningen fra Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse om at få forlænget dets mandat med tre måneder.

Denne forlængelse var nødvendig for at gøre det muligt for udvalget fuldt ud og korrekt at opfylde dets mandat som vedtaget af Parlamentet den 8. juni 2016 i betragtning af det antal dokumenter, som stadigvæk manglede at blive undersøgt, de analyser, der var blevet anmodet om, samt de krævende høringer af parter, som stadig manglede at blive gennemført.

Parlamentet godkendte forlængelsen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik