Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 16. märts 2017 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

5. Presidentuuri teadaanne
Istungi stenogramm

Sõna võtsid António Marinho e Pinto, kes tuletas meelde 39 aasta möödumist sellest, kui rööviti Itaalia poliitik Aldo Moro, kelle Punased Brigaadid mõrvasid 9. mail 1978, ja Olaf Stuger Türgi välisministri avalduste teemal Madalmaades toimunud parlamendivalimiste tulemuste kohta (asepresident võttis selle teadmiseks).

°
° ° °

Asepresident andis teada, et esimeeste konverents on kiitnud heaks rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni taotluse pikendada komisjoni volitusi kolme kuu võrra.

Volituste pikendamine on vajalik selleks, et võimaldada komisjonil täita täielikult ja korrektselt oma ülesandeid, mille Euroopa Parlament kinnitas 8. juunil 2016, ning võttes arvesse suurt hulka uurimist vajavaid dokumente ja tellitud analüüse ning asjaomaseid isikuid, keda tuleb veel ära kuulata.

Parlament andis pikendamiseks nõusoleku.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika