Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 16 maart 2017 - Straatsburg

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

5. Mededeling van de Voorzitter
Volledige verslagen

Het woord wordt gevoerd door António Marinho e Pinto, om te herinneren aan de ontvoering, 39 jaar geleden, van de Italiaanse politicus Aldo Moro, die op 9 mei 1978 door de Rode Brigades werd vermoord, en Olaf Stuger, over de verklaringen van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken aangaande de uitslag van de parlementsverkiezingen in Nederland (de Voorzitter neemt hiervan kennis).

°
° ° °

De Voorzitter deelt mee dat de Conferentie van voorzitters het verzoek heeft ingewilligd van de enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking, om haar mandaat met drie maanden te verlengen.

Deze verlenging is noodzakelijk om de commissie in staat te stellen haar opdracht, zoals goedgekeurd door het Parlement op 8 juni 2016, volledig en correct uit te voeren, gezien het aantal documenten dat nog moet worden onderzocht en het aantal analyses die zijn gevraagd, alsook het aantal verschillende belanghebbenden dat nog moet worden gehoord.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de verlenging.

Juridische mededeling - Privacybeleid