Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. marca 2017 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

5. Oznámenie predsedníctva
Doslovný zápis

Vystúpili títo poslanci: António Marinho e Pinto, ktorý pripomenul 39. výročie únosu talianskeho politika Alda Mora, ktorého 9. mája 1978 zavraždili červené brigády, a Olaf Stuger, k vyhláseniam tureckého ministra zahraničných vecí o výsledkoch parlamentných volieb v Holandsku (predsedajúci to vzal na vedomie).

°
° ° °

Predsedajúci oznámil, že Konferencia predsedov schválila žiadosť Vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi o predĺženie jeho mandátu o tri mesiace.

Toto predĺženie je potrebné, aby výbor mohol v plnej miere a správne vykonať svoj mandát, ktorý Parlament prijal 8. júna 2016, vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré musí ešte preskúmať, predložených žiadostí o analýzy, ako aj rôzne zainteresované strany, ktoré musí ešte vypočuť.

Parlament vyjadril súhlas s predĺžením mandátu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia