Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 16 mars 2017 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

5. Meddelande från talmannen
Fullständigt förhandlingsreferat

Talare: António Marinho e Pinto påminde om den 39:e årsdagen för kipnappningen av den italienske politikern Aldo Moro, som mördades av Röda brigaderna den 9 maj 1978; Olaf Stuger yttrade sig om den turkiske utrikesministerns uttalanden om resultatet av parlamentsvalet i Nederländerna (talmannen noterade detta).

°
° ° °

Talmannen meddelade att talmanskonferensen hade godkänt begäran från undersökningskommittén för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt om att få förlänga kommitténs mandat med tre månader.

Denna förlängning skulle vara nödvändig för att kommittén fullt ut och korrekt skulle kunna fullgöra sitt mandat, så som det antogs av parlamentet den 8 juni 2016, med tanke på det stora antal dokument som återstår att undersöka, de analyser som begärts och de olika aktörer som fortfarande måste höras.

Parlamentet godkände förlängningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy