Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2598(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0183/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/03/2017 - 6.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0089

Zápis
Čtvrtek, 16. března 2017 - Štrasburk

6.4. Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017(hlasování)

Návrhy usnesení B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 a B8-0189/2017 (2017/2598(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0183/2017

(nahrazující B8-0183/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 a B8-0189/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa a Michaela Šojdrová za skupinu PPE;

—   Pier Antonio Panzeri a Soraya Post za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Urszula Krupa, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski a Raffaele Fitto za skupinu ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Ivo Vajgl za skupinu ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini a Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE.

přijat(P8_TA(2017)0089)

(Návrhy usnesení B8-0184/2017 a B8-0185/2017 se neberou v potaz.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí