Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2598(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0183/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/03/2017 - 6.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0089

Protokol
Torsdag den 16. marts 2017 - Strasbourg

6.4. EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017(afstemning)

Forslag til beslutning B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 og B8-0189/2017 (2017/2598(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0183/2017

(erstatter B8-0183/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 og B8-0189/2017):

stillet af:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa og Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen;

—   Pier Antonio Panzeri og Soraya Post for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Urszula Krupa, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski og Raffaele Fitto for ECR-Gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen og Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini og Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget(P8_TA(2017)0089)

(Forslag til beslutning B8-0184/2017 og B8-0185/2017 bortfaldt).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik