Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2598(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0183/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/03/2017 - 6.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0089

Protokoll
Neljapäev, 16. märts 2017 - Strasbourg

6.4. ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärkudel(hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 ja B8-0189/2017 (2017/2598(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0183/2017

(asendades B8-0183/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 ja B8-0189/2017):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa ja Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel;

—   Pier Antonio Panzeri ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Urszula Krupa, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski ja Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel;

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini ja Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud(P8_TA(2017)0089)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0184/2017 ja B8-0185/2017 muutusid kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika