Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2598(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0183/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/03/2017 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0089

Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. kovo 16 d. - Strasbūras

6.4. ES prioritetai 2017 m. JT ŽTT sesijose(balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 ir B8-0189/2017 (2017/2598(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0183/2017

(keičia B8-0183/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 ir B8-0189/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa ir Michaela Šojdrová PPE frakcijos vardu;

—   Pier Antonio Panzeri ir Soraya Post S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Urszula Krupa, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski ir Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ir Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini ir Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta(P8_TA(2017)0089)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0184/2017 ir B8-0185/2017 anuliuoti.)

Teisinė informacija - Privatumo politika