Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2598(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0183/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/03/2017 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0089

Protokół
Czwartek, 16 marca 2017 r. - Strasburg

6.4. Priorytety UE na sesje UNHRC w 2017 r.(głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 i B8-0189/2017 (2017/2598(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0183/2017

(zastępujący B8-0183/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 i B8-0189/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa i Michaela Šojdrová, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Pier Antonio Panzeri i Soraya Post, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Urszula Krupa, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen i Ivo Vajgl; w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini i Molly Scott Cato, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE.

Przyjęto(P8_TA(2017)0089)

(Projekty rezolucji B8-0184/2017 i B8-0185/2017 stały się bezprzedmiotowe.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności