Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2598(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0183/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/03/2017 - 6.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0089

Proces-verbal
Joi, 16 martie 2017 - Strasbourg

6.4. Prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017(vot)

Propuneri de rezoluții B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 și B8-0189/2017 (2017/2598(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0183/2017

(care înlocuiește B8-0183/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 și B8-0189/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa și Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE;

—   Pier Antonio Panzeri și Soraya Post, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Urszula Krupa, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen și Ivo Vajgl; în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini și Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat(P8_TA(2017)0089)

(Propunerile de rezoluții B8-0184/2017 și B8-0185/2017 au devenit caduce.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate