Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2598(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0183/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/03/2017 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0089

Zápisnica
Štvrtok, 16. marca 2017 - Štrasburg

6.4. Priority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016(hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 a B8-0189/2017 (2017/2598(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0183/2017

(nahrádzajúci B8-0183/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 a B8-0189/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa a Michaela Šojdrová, v mene skupiny PPE;

—   Pier Antonio Panzeri a Soraya Post, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Urszula Krupa, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski a Raffaele Fitto, v mene skupiny ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Ivo Vajgl, v mene skupiny ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini a Molly Scott Cato, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý(P8_TA(2017)0089)

(Návrhy uznesenia B8-0184/2017 a B8-0185/2017 sa stali bezpredmetnými.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia