Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2343(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0042/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0042/2017

Συζήτηση :

PV 15/03/2017 - 16
CRE 15/03/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 16/03/2017 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0092

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

6.7. Συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: Δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας(ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: Δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας [2015/2343(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Michael Gahler και Esteban González Pons (A8-0042/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0092)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου