Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 16 maart 2017 - Straatsburg

6. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Zimbabwe, de zaak van pastor Evan Mawarire(stemming)

6.2. Oekraïense politieke gevangenen in Rusland en de situatie op de Krim(stemming)

6.3. Filipijnen, de zaak van senator Leila M. De Lima(stemming)

6.4. Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017(stemming)

6.5. Zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden ***I (stemming)

6.6. Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector ***I (stemming)

6.7. Constitutionele, juridische en institutionele gevolgen van een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid: door het Verdrag van Lissabon geboden mogelijkheden(stemming)

6.8. Een geïntegreerd EU-beleid voor het Noordpoolgebied(stemming)

6.9. Verslag 2016 over Montenegro(stemming)

6.10. e-Democratie in de EU: potentieel en uitdagingen(stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid