Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. marca 2017 - Štrasburg

6. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Zimbabwe, prípad pastora Evana Mawarireho(hlasovanie)

6.2. Ukrajinskí politickí väzni v Rusku a situácia na Kryme(hlasovanie)

6.3. Filipíny, prípad senátorky Leily M. De Limovej(hlasovanie)

6.4. Priority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016(hlasovanie)

6.5. Náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci dovozcov nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach ***I (hlasovanie)

6.6. Rámec Únie pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva ***I (hlasovanie)

6.7. Ústavné, právne a inštitucionálne dôsledky spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky: možnosti, ktoré ponúka Lisabonská zmluva(hlasovanie)

6.8. Integrovaná politika EÚ pre Arktídu(hlasovanie)

6.9. Správa o Čiernej Hore za rok 2016(hlasovanie)

6.10. Elektronická demokracia v EÚ: potenciál a výzvy(hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia