Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 16 март 2017 г. - Страсбург

7. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Приоритети на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г. - (2017/2598(RSP)) - RC-B8-0183/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias и Doru-Claudian Frunzulică

Доклад Iuliu Winkler - A8-0141/2015
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică и Seán Kelly

Доклад Marco Affronte - A8-0150/2016
Doru-Claudian Frunzulică и Seán Kelly

Доклад Michael Gahler и Esteban González Pons - A8-0042/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Stanislav Polčák и Jean-Luc Mélenchon

Доклад Charles Tannock - A8-0050/2017
Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil и Ivan Jakovčić

Доклад Ramón Jáuregui Atondo - A8-0041/2017
Diane James, Notis Marias, Csaba Sógor и Момчил Неков.

Правна информация - Политика за поверителност