Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 16. března 2017 - Štrasburk

7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 - (2017/2598(RSP)) - RC-B8-0183/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias a Doru-Claudian Frunzulică

zpráva Iuliu Winkler - A8-0141/2015
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică a Seán Kelly

zpráva Marco Affronte - A8-0150/2016
Doru-Claudian Frunzulică a Seán Kelly

zpráva Michael Gahler a Esteban González Pons - A8-0042/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Stanislav Polčák a Jean-Luc Mélenchon

zpráva Charles Tannock - A8-0050/2017
Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil a Ivan Jakovčić

zpráva Ramón Jáuregui Atondo - A8-0041/2017
Diane James, Notis Marias, Csaba Sógor a Momchil Nekov.

Právní upozornění - Ochrana soukromí