Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά το 2017 - (2017/2598(RSP)) - RC-B8-0183/2017
Ivan Jakovčić, Νότης Μαριάς και Doru-Claudian Frunzulică

Έκθεση Iuliu Winkler - A8-0141/2015
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică και Seán Kelly

Έκθεση Marco Affronte - A8-0150/2016
Doru-Claudian Frunzulică και Seán Kelly

Έκθεση Michael Gahler και Esteban González Pons - A8-0042/2017
Ivan Jakovčić, Νότης Μαριάς, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Stanislav Polčák και Jean-Luc Mélenchon

Έκθεση Charles Tannock - A8-0050/2017
Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil και Ivan Jakovčić

Έκθεση Ramón Jáuregui Atondo - A8-0041/2017
Diane James, Νότης Μαριάς, Csaba Sógor και Momchil Nekov.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου