Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 16. märts 2017 - Strasbourg

7. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärkudel (2017/2598(RSP)) - RC-B8-0183/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias ja Doru-Claudian Frunzulică

Raport: Iuliu Winkler - A8-0141/2015
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică ja Seán Kelly

Raport: Marco Affronte - A8-0150/2016
Doru-Claudian Frunzulică ja Seán Kelly

Raport: Michael Gahler ja Esteban González Pons - A8-0042/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Stanislav Polčák ja Jean-Luc Mélenchon

Raport: Charles Tannock - A8-0050/2017
Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil ja Ivan Jakovčić

Raport: Ramón Jáuregui Atondo - A8-0041/2017
Diane James, Notis Marias, Csaba Sógor ja Momchil Nekov.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika