Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 16. marts - Strasbūra

7. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

ES prioritātes ANO Cilvēktiesību padomes 2017. gada sesijās - (2017/2598(RSP)) - RC-B8-0183/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias un Doru-Claudian Frunzulică

Iuliu Winkler ziņojums - A8-0141/2015
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică un Seán Kelly

Marco Affronte ziņojums - A8-0150/2016
Doru-Claudian Frunzulică un Seán Kelly

Michael Gahler un Esteban González Pons ziņojums - A8-0042/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Stanislav Polčák un Jean-Luc Mélenchon

Charles Tannock ziņojums - A8-0050/2017
Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil un Ivan Jakovčić

Ramón Jáuregui Atondo ziņojums - A8-0041/2017
Diane James, Notis Marias, Csaba Sógor un Momchil Nekov

Juridisks paziņojums - Privātuma politika