Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 16 maart 2017 - Straatsburg

7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017 - (2017/2598(RSP)) - RC-B8-0183/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias en Doru-Claudian Frunzulică

Verslag Iuliu Winkler - A8-0141/2015
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică en Seán Kelly

Verslag Marco Affronte - A8-0150/2016
Doru-Claudian Frunzulică en Seán Kelly

Verslag Michael Gahler en Esteban González Pons - A8-0042/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Stanislav Polčák en Jean-Luc Mélenchon

Verslag Charles Tannock - A8-0050/2017
Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil en Ivan Jakovčić

Verslag Ramón Jáuregui Atondo - A8-0041/2017
Diane James, Notis Marias, Csaba Sógor en Momchil Nekov.

Juridische mededeling - Privacybeleid