Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 16 marca 2017 r. - Strasburg

7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Priorytety UE na sesje UNHRC w 2017 r. - (2017/2598(RSP)) - RC-B8-0183/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias i Doru-Claudian Frunzulică

Sprawozdanie Iuliu Winklera - A8-0141/2015
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică i Seán Kelly

Sprawozdanie Marco Affrontego - A8-0150/2016
Doru-Claudian Frunzulică i Seán Kelly

Sprawozdanie Michaela Gahlera i Estebana Gonzáleza Ponsa - A8-0042/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Stanislav Polčák i Jean-Luc Mélenchon

Sprawozdanie Charlesa Tannocka - A8-0050/2017
Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil i Ivan Jakovčić

Sprawozdanie Ramóna Jáuregui Atonda - A8-0041/2017
Diane James, Notis Marias, Csaba Sógor i Momchil Nekov

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności