Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 16 martie 2017 - Strasbourg

7. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017(2017/2598(RSP)) - RC-B8-0183/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias și Doru-Claudian Frunzulică

Raport Iuliu Winkler - A8-0141/2015
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică și Seán Kelly

Raport Marco Affronte - A8-0150/2016
Doru-Claudian Frunzulică și Seán Kelly

Raport Michael Gahler și Esteban González Pons - A8-0042/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Stanislav Polčák și Jean-Luc Mélenchon

Raport Charles Tannock - A8-0050/2017
Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil și Ivan Jakovčić

Raport Ramón Jáuregui Atondo - A8-0041/2017
Diane James, Notis Marias, Csaba Sógor și Momchil Nekov

Aviz juridic - Politica de confidențialitate