Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. marca 2017 - Štrasburg

7. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Priority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2017 – (2017/2598(RSP)) – RC-B8-0183/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias a Doru-Claudian Frunzulică

Správa: Iuliu Winkler - A8-0141/2015
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică a Seán Kelly

Správa: Marco Affronte - A8-0150/2016
Doru-Claudian Frunzulică a Seán Kelly

Správa: Michael Gahler a Esteban González Pons - A8-0042/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Stanislav Polčák a Jean-Luc Mélenchon

Správa: Charles Tannock - A8-0050/2017
Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil a Ivan Jakovčić

Správa: Ramón Jáuregui Atondo - A8-0041/2017
Diane James, Notis Marias, Csaba Sógor a Momchil Nekov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia