Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 16. marec 2017 - Strasbourg

7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Prednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017 - (2017/2598(RSP) - RC-B8-0183/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias in Doru-Claudian Frunzulică

Poročilo: Iuliu Winkler - A8-0141/2015
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică in Seán Kelly

Poročilo: Marco Affronte - A8-0150/2016
Doru-Claudian Frunzulică in Seán Kelly

Poročilo: Michael Gahler in Esteban González Pons - A8-0042/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Stanislav Polčák in Jean-Luc Mélenchon

Poročilo: Charles Tannock - A8-0050/2017
Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil in Ivan Jakovčić

Poročilo: Ramón Jáuregui Atondo - A8-0041/2017
Diane James, Notis Marias, Csaba Sógor in Momchil Nekov

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov