Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 16. ožujka 2017. - Strasbourg

10. Stajališta Vijeća u prvom čitanju

Predsjednik je na osnovi članka 64. stavka 1. objavio da je od Vijeća dobio sljedeća stajališta, kao i razloge zbog kojih ih je usvojilo, te stajalište Komisije o:

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o medicinskim proizvodima, o izmjeni Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009 te o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 90/385/EEZ i 93/42/EEZ (10728/4/2016 - C8-0104/2017 – 2012/0266(COD) – 06592/1/2017 – COM(2017)0129)

upućeno nadležnom odboru: : ENVI

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima i o stavljanju izvan snage Direktive 98/79/EZ i Odluke Komisije 2010/227/EU (10729/4/2016 - C8-0105/2017 – 2012/0267(COD) – 06593/1/2017 – COM(2017)0127)

upućeno nadležnom odboru: : ENVI

Tromjesečni rok kojim Parlament raspolaže za usvajanje svojih stajališta počinje teći sa sutrašnjim danom, 17. ožujka 2017.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti