Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 16 martie 2017 - Strasbourg

10. Pozițiile Consiliului în prima lectură

Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarelor poziții ale Consiliului, motivele adoptării acestora, precum și poziția Comisiei privind:

- Poziţia în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului european și al Consiliului privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului (10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD) - 06592/1/2017 - COM(2017)0129)

retrimis fond: ENVI

- Poziţia în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului european și al Consiliului privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD) - 06593/1/2017 - COM(2017)0127)

retrimis fond: ENVI

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a adopta pozițiile sale începe să curgă de mâine, 17 martie 2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate