Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000004/2017

Внесени текстове :

O-000004/2017 (B8-0206/2017)

Разисквания :

PV 16/03/2017 - 11
CRE 16/03/2017 - 11

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 16 март 2017 г. - Страсбург

11. Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (разискване)
CRE

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (O-00004/2017/rév1), от Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, към Комисията: Сътрудничество между трафиканти на хора и НПО, които участват в дейности на търсене и спасяване в Средиземно море (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)

David Coburn разви въпроса.

Julian King (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Jiří Pospíšil, от името на групата PPE, Notis Marias, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Julia Reid, от името на групата EFDD, и Georg Mayer, от името на групата ENF (председателят, относно изказването на Georg Mayer, който му отговори, Seán Kelly, James Nicholson и Jozo Radoš.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Ivan Jakovčić.

Изказа се Julian King.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност