Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000004/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000004/2017 (B8-0206/2017)

Συζήτηση :

PV 16/03/2017 - 11
CRE 16/03/2017 - 11

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

11. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενη από συζήτηση (O-00004/2017/rév1) της Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Συνεργασία μεταξύ διακινητών ανθρώπων και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)

Ο David Coburn αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Julian King (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Julia Reid, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Georg Mayer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF (ο Πρόεδρος επί της παρεμβάσεως του Georg Mayer, ο οποίος του απαντά), Seán Kelly, James Nicholson και Jozo Radoš.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει ο Julian King.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου