Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 16. března 2017 - Štrasburk

12. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 46 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 16. února 2017)

výbor AFCO (článek 54 jednacího řádu)

- Revize nařízení (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě (2017/2024(INL))
(stanovisko: CULT, PETI (článek 54 jednacího řádu))

výbor JURI (článek 54 jednacího řádu)

- Přeshraniční restituční nároky na umělecké předměty a kulturní statky ukradené během ozbrojených konfliktů a válek (2017/2023(INL))
(stanovisko: CULT (článek 54 jednacího řádu))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. března 2017)

výbor AFCO (článek 54 jednacího řádu)

- Úloha měst v institucionálním rámci Unie (2017/2037(INI))
(stanovisko: REGI (článek 54 jednacího řádu))

výbor EMPL

- Provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí v členských státech (2017/2039(INI))
(stanovisko: FEMM, CULT, BUDG, CONT)

výbor LIBE

- Aspekty týkající se základních práv v integraci Romů v EU: boj proti nesnášenlivosti vůči Romům (2017/2038(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor REGI

- Provádění makroregionálních strategií EU (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI))
(stanovisko: ENVI)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 16. února 2017)

výbor AFET

- Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (2017/2029(INI))

- Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou (2017/2027(INI))
(stanovisko: DEVE)

- Politické vztahy EU se Sdružením národů jihovýchodní Asie (2017/2026(INI))

- Politické vztahy EU s Indií (2017/2025(INI))
(stanovisko: FEMM)

výbor AFET (článek 54 jednacího řádu)

- Korupce a lidská práva ve třetích zemích (2017/2028(INI))
(avis: INTA, DEVE (článek 54 jednacího řádu))

výbor ENVI

- Provádění 7. akčního programu pro životní prostředí (2017/2030(INI))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 113 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. března 2017)

výbor AFET

- Doporučení Radě k 72. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (2017/2041(INI))

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. března 2017)

výbor AFCO (článek 54 jednacího řádu)

- Úloha měst v institucionálním rámci Unie (2017/2037(INI))
(stanovisko: REGI (článek 54 jednacího řádu))

výbor JURI (článek 54 jednacího řádu)

- Pravidla pro výkon autorského práva a souvisejících práv platných pro některé online přenosy vysílacích organizací a další přenos televizních a rozhlasových pořadů (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
(stanovisko: ITRE, INTA, IMCO, CULT (článek 54 jednacího řádu))

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 16. února 2017)

výbor AFET (článek 54 jednacího řádu)

- Korupce a lidská práva ve třetích zemích (2017/2028(INI))
(stanovisko: INTA, DEVE (článek 54 jednacího řádu))

výbor AFCO (článek 54 jednacího řádu)

- Revize nařízení (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě (2017/2024(INL))
(stanovisko: CULT, PETI (článek 54 jednacího řádu))

výbor JURI (článek 54 jednacího řádu)

- Přeshraniční restituční nároky na umělecké předměty a kulturní statky ukradené během ozbrojených konfliktů a válek (2017/2023(INL))
(stanovisko: CULT (článek 54 jednacího řádu))

výbor ITRE (článek 54 jednacího řádu)

- Evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
(stanovisko: CULT, LIBE, IMCO (článek 54 jednacího řádu), JURI (článek 54 jednacího řádu))

Postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor INTA

- Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se vnitrostátních parlamentů (2016/2149(INI))
předáno příslušnému výboru: AFCO
stanovisko: EMPL, JURI, INTA

výbor ENVI

- Legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důverných informací společností a veřejných orgánů (2016/2224(INI))
předáno příslušnému výboru: JURI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON (článek 54 jednacího řádu)

výbor LIBE

- Autorské právo na jednotném digitálním trhu (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
předáno příslušnému výboru: JURI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (článek 54 jednacího řádu)

Právní upozornění - Ochrana soukromí