Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 16. märts 2017 - Strasbourg

12. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 46)

(Esimeeste konverentsi 16. veebruari 2017. aasta otsuse alusel)

AFCO-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Kodanikualgatuse määruse (EL) nr 211/2011 läbivaatamine (2017/2024(INL))
(nõuandvad komisjonid: CULT, PETI) (kodukorra artikkel 54)

JURI-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Relvakonfliktides ja sõdades rüüstatud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste piiriülesed tagastamisnõuded (2017/2023(INL))
(nõuandvad komisjonid: CULT) (kodukorra artikkel 54)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

(Esimeeste konverentsi 9. märtsi 2017. aasta otsuse alusel)

AFCO-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Linnade roll liidu institutsioonilises raamistikus (2017/2037(INI))
(nõuandvad komisjonid: REGI) (kodukorra artikkel 54)

EMPL-komisjon

- Noorte tööhõive algatuse elluviimine liikmesriikides (2017/2039(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, CULT, BUDG, CONT)

LIBE-komisjon

- Romade ELis integreerimise põhiõigusi puudutav aspekt: võitlus romavastasuse vastu (2017/2038(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

REGI-komisjon

- ELi makropiirkondlike strateegiate elluviimine (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI)

(Esimeeste konverentsi 16. veebruari 2017. aasta otsuse alusel)

AFET-komisjon

- Ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine relvaekspordi küsimuses (2017/2029(INI))

- ELi poliitilised suhted Ladina-Ameerika riikidega (2017/2027(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE)

- ELi poliitilised suhted ASEANiga (2017/2026(INI))

- ELi poliitilised suhted Indiaga (2017/2025(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM)

AFET-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Korruptsioon ja inimõigused kolmandates riikides (2017/2028(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA, DEVE (kodukorra artikkel 54))

ENVI-komisjon

- Seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi rakendamine (2017/2030(INI))

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 113)

(Esimeeste konverentsi 9. märtsi 2017. aasta otsuse alusel)

AFET-komisjon

- Soovitused nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 72. istungjärgu kohta (2017/2041(INI))

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 9. märtsi 2017. aasta otsuse alusel)

AFCO-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Linnade roll liidu institutsioonilises raamistikus (2017/2037(INI))
(nõuandev komisjon: REGI (kodukorra artikkel 54))

JURI-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning tele- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kehtiva autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kasutamise kord (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
(nõuandvad komisjonid: ITRE, INTA, IMCO, CULT (kodukorra artikkel 54))

(Esimeeste konverentsi 16. veebruari 2017. aasta otsuse alusel)

AFET-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Korruptsioon ja inimõigused kolmandates riikides (2017/2028(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA, DEVE (kodukorra artikkel 54))

AFCO-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Kodanikualgatuse määruse (EL) nr 211/2011 läbivaatamine (2017/2024(INL))
(nõuandvad komisjonid: CULT, PETI (kodukorra artikkel 54))

JURI-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Relvakonfliktides ja sõdades rüüstatud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste piiriülesed tagastamisnõuded (2017/2023(INL))
(nõuandev komisjon: CULT (kodukorra artikkel 54))

ITRE-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Euroopa elektroonilise side tegevusjuhis (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
(nõuandvad komisjonid: CULT, LIBE, IMCO (kodukorra artikkel 54), JURI (kodukorra artikkel 104))

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine (kodukorra artikkel 53)

INTA-komisjon

- Liikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine (2016/2149(INI))
saadetud edasi vastutavale komisjonile: AFCO
nõuandvad komisjonid: EMPL, JURI, INTA

ENVI-komisjon

- Õiguspärased meetmed üldsuse huvides äriühenduste ja avalik-õiguslike asutuste konfidentsiaalset teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks (2016/2224(INI))
saadetud edasi vastutavale komisjonile: JURI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON (kodukorra artikkel 54)

LIBE-komisjon

- Autoriõigus digitaalsel ühtsel turul (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
saadetud edasi vastutavale komisjonile: JURI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (kodukorra artikkel 54)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika