Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 16. ožujka 2017. - Strasbourg

12. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 46. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 16. veljače 2017.)

Odbor AFCO (članak 54. Poslovnika)

- Revizija Uredbe (EU) br. 211/2011 o građanskoj inicijativi (2017/2024(INL))
(mišljenje: CULT, PETI) (članak 54. Poslovnika)

Odbor JURI (članak 54. Poslovnika)

- Prekogranični zahtjevi za povrat vlasništva nad umjetničkim i kulturnim dobrima ukradenima u oružanim sukobima i ratovima (2017/2023(INL))
(mišljenje: CULT) (članak 54. Poslovnika)

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 52. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 9. ožujka 2017.)

Odbor AFCO (članak 54. Poslovnika)

- Uloga gradova u institucionalnom okviru Unije (2017/2037(INI))
(mišljenje: REGI) (članak 54. Poslovnika)

Odbor EMPL

- Provedba Inicijative za zapošljavanje mladih u državama članicama (2017/2039(INI))
(mišljenje: FEMM, CULT, BUDG, CONT)

Odbor LIBE

- Aspekti temeljnih prava u integraciji Roma u EU-u: borba protiv anticiganizma (2017/2038(INI))
(mišljenje: EMPL)

Odbor REGI

- Provedba makroregionalnih strategija EU-a (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI))
(mišljenje: ENVI)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 16. veljače 2017.)

Odbor AFET

- Izvoz oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP (2017/2029(INI))

- Politički odnosi EU-a s Latinskom Amerikom (2017/2027(INI))
(mišljenje: DEVE)

- Politički odnosi EU-a s ASEAN-om (2017/2026(INI))

- Politički odnosi EU-a s Indijom (2017/2025(INI))
(mišljenje: FEMM)

Odbor AFET (članak 54. Poslovnika)

- Korupcija i ljudska prava u trećim zemljama (2017/2028(INI))

(mišljenje: INTA, DEVE (članak 54. Poslovnika))

Odbor ENVI

- Provedba Sedmog programa djelovanja za okoliš (2017/2030(INI))

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 113. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 9. ožujka 2017.)

Odbor AFET

- Preporuka Vijeću o 72. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda (2017/2041(INI))

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 9. ožujka 2017.)

Odbor AFCO (članak 54. Poslovnika)

- Uloga gradova u institucionalnom okviru Unije (2017/2037(INI))
(mišljenje: REGI) (članak 54. Poslovnika)

Odbor JURI (članak 54. Poslovnika)

- Propisi o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
(mišljenje: ITRE, INTA, IMCO, CULT) (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 16. veljače 2017.)

Odbor AFET (članak 54. Poslovnika)

- Korupcija i ljudska prava u trećim zemljama (2017/2028(INI))
(mišljenje: INTA, DEVE) (članak 54. Poslovnika)

Odbor AFCO (članak 54. Poslovnika)

- Revizija Uredbe (EU) br. 211/2011 o građanskoj inicijativi (2017/2024(INL))
(mišljenje: CULT, PETI) (članak 54. Poslovnika)

Odbor JURI (članak 54. Poslovnika)

- Prekogranični zahtjevi za povrat vlasništva nad umjetničkim i kulturnim dobrima ukradenima u oružanim sukobima i ratovima (2017/2023(INL))
(mišljenje: CULT) (članak 54. Poslovnika)

Odbor ITRE (članak 54. Poslovnika)

- Europski zakonik o elektroničkim komunikacijama (preinaka) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
(mišljenje: CULT, LIBE, IMCO (članak 54. Poslovnika), JURI (članak 104. Poslovnika))

Upućivanje na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor INTA

- Provedba odredbi Ugovora o nacionalnim parlamentima (2016/2149(INI))
upućeno nadležnom odboru: AFCO
mišljenje: EMPL, JURI, INTA

Odbor ENVI

- Legitimne mjere za zaštitu zviždača koji objavljivanjem povjerljivih podataka poduzeća i javnih tijela djeluju u javnom interesu (2016/2224(INI))
upućeno nadležnom odboru: JURI (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON (članak 54. Poslovnika)

Odbor LIBE

- Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
upućeno nadležnom odboru: JURI (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (članak 54. Poslovnika)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti